Revolusjonerende sporingsteknologi

Patentert halsbånd som følger og gjenfinner kjæledyr med GPS og GSM. Administreres med en app, og kobles mot helsedata fra din veterinær.

IDyGO
IDyGO
IDyGO

Sporing av hund og katt

IDyGO er et halsbånd med patentert sporingsteknologi som scanner dyrets identitet. Ved bruk av GPS og GSM-signaler om posisjon, vil eier enkelt kunne følge og gjenfinne sitt dyr dersom dette kommer bort.

IDyGO leveres av Dyreidentitet AS, et selskap eid av Den norske veterinærforening. Gjennom samarbeid med veterinærene bygges det inn diagnostiske data og mulighet for fremtidige telemedisinske tjenester.

Formålet er å skape et bedre og tryggere dyrehold gjennom god og brukervennlig teknologi.

Forhåndsbestill i dag

Produktet er forventet leveringsklart i 4. kvartal 2018. Leveres med standard halsbånd i størrelse S, M, L, og det planlegges flere design- og materialvarianter. Det følger med Mini-USB-kabel for lading.

Sender ut signal

Båndet har innebygget både Bluetooth og NFC, slik at alle som har en smarttelefon kan lese av dyrets identitet og søke opp deg som eier i Dyreidentitets database.

Skjerm på enheten

På halsbåndet finnes et lite display, som viser tekst eller telefonnummer (egenvalgt). De som finner ditt kjæledyr kan da ringe deg som eier direkte.

App

Administrasjon og konfigurasjon av enheten vil skje gjennom en applikasjon som støtter alle plattformer.

Nasjonalt ID-register

Halsbåndet og appen er koblet mot Dyreidentitets register over ID-merkede hunder og katter i Norge. Den unike teknologien gjør at ditt kjæledyr nå kan gjenfinnes av alle med smarttelefon.

Sporing

Eier kan følge dyrets bevegelser på skjermen. Dette er mulig ved hjelp av en kombinasjon mellom GPS og GSM-signaler.

Geofence

Eier kan sette opp et definert geografisk område. Beveger dyret seg utenfor dette området, går det en alarm som varsler eier.

Bluetooth og NFC

Aktiveres fra appen og muliggjør utsending av identitet, som kan leses av med smarttelefon av personer som finner ditt kjæledyr.

Forhåndsbestill

Vi tilbyr nå muligheten til å sikre deg ett eller flere eksemplarer av IDyGO sporingshalsbånd. Du vil få beskjed på e-post når produktet er klart til forsendelse.